بیمه آتش سوزی

حفظ و نگهداشت اموال از خطرات گوناگون همواره مطلوب بوده است. خبرهای مربوط به آتش سوزی در مکان‌های مختلف از آتش سوزی در منزل گرفته تا آتش سوزی در پاساژها و ساختمان‌های مختلف همواره در بین اخبار حوادث روزانه دیده می‌شود، خسارات مالی ناشی از آتش سوزی به همراه اتفاقات غم انگیز دیگر همچون از دست دادن جان هموطنانمان برای همه ما ناراحت کننده می‌باشد. یکی از حوادث ناراحت کننده آتش سوزی تاریخ ایران، آتش سوزی در ساختمان پلاسکو در سال ۹۵ بود که هنوز با گذشت یکسال از این حادثه هنوز جبران خسارات مالی بسیاری از کسبه انجام نشده است. همه این اتفاقات می‌تواند دلیل بسیار مهمی باشد تا به اهمیت بیمه آتش سوزی پی برده و محل کار یا زندگیمان را بیمه کنیم. در کنار آتش سوزی، زلزله از دیگر حوادثی است می‌تواند خسارات غیر قابل جبرانی را داشته باشد. بیمه زلزله یکی از پوشش های اضافی بیمه آتش سوزی است که در ادامه به بررسی کامل این بیمه‌نامه خواهیم پرداخت.