صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز یک نمونه از بیمه اجتماعی

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز یک نمونه از بیمه اجتماعی

معرفی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز
موضوع تشكیل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور به عنوان مرجع قانونی و صلاحیتدار در این خصوص بررسی گردید و این سازمان با توجه به ماده 2 قانون تاسیس و اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی مجوز 4118 مورخ 1354/12/26 موافقت اصولی خود را با تاسیس صندوق اعلام داشت. شورای عالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در جلسه شماره هشتاد و هشت اسفند ماه هزار و سیصد و پنجاه و چهار ضمن موافقت با تشكیل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، اجرایی شدن صندوق را از 1355/01/01 اعلام نمود.
در ادامه نیز پس از تایید و تصویب سی و نهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و پنجاه و شش و موافقت وزارت بهداری و بهزیستی وقت، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی طی مكاتبه‌ای به شماره 1/4062 مورخ 1356/07/02 موافقت خود را با ثبت قانونی صندوق به اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی اعلام می‌دارد. در تاریخ بیستم اسفند ماه هزار و سیصد و پنجاه و شش به استناد ماده 8 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت موسسات غیرتجاری این صندوق با نام صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و تحت شماره 1880 در اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی به ثبت رسید و آگهی تاسیس آن به شماره 29135/6 به تاریخ 1356/11/30 در روزنامه رسمی مورخ 1356/12/03 چاپ و منتشر گردید.
مشاهده آیین نامه صندوق آینده ساز​​​
 

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

عکس خوانده نمی شود