درباره چکاد آسایش آینده ساز

  • 1- معرفی شرکت : شرکت کارگزاری رسمی بيمه چکاد آسایش آینده ساز ، کارگزار رسمی خدمات بیمه ای ، فعاليت خود را از ابتدای اردیبهشت ماه 1400در رشته هاي متداول بيمه اي در کشور آغاز کرد. اين شرکت به عنوان عضوي از خانواده صنعت بيمه با بهره گيري از منابع انساني متخصص و توانمند ، سعی خود را در جهت خدمت رساني موثر و به موقع به عموم هموطنان گرامی معطوف ساخته و با اتکال به خداوند متعال اميدواریم تا به جايگاه رفيعي در صنعت بيمه کشور دست يابیم. با اتکا به دانش و تجربه متخصصان سعی ما بر این است که چکاد آسایش آینده ساز از پيشروترین کارگزاران بیمه در ارائه خدمات غير حضوري بيمه باشد و در حوزه های مختلف بیمه ای و با تماس مشتریان محترم اعم از تلفني، پيام کوتاه و شبکه های اينترنتي خدمات بيمه اي را در محل مورد درخواست دریافت نمایند. توجه به اصل تکریم ارباب رجوع و مشتري مداري و افزايش سطح رضايمتندي مشتریان محترم اين شرکت همواره از اصلی ترین اهداف این شرکت مي باشد که تمامي کارکنان اين شرکت در رده هاي مختلف سازماني ، اطاعت از آن را سرلوحه کار خود قرار داده و خود را ملزم به رعايت آن مي دانند.
  • 2- ماموریت : شرکت چکاد آسایش آینده ساز مشاوری امین و حرفه ای و ارایه دهنده بهترین خدمات بیمه ای به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و خود را نسبت به تأمین آسایش بیمه شدگان متعهد می داند
  • 3- چشم انداز : سعی شرکت بر این است که با تکیه بر دانش نوین و روشهای الکترونیکی فضایی ایجاد شود تا بیمه شدگان بتوانند از بهترین سرویس بیمه ای برخوردار شوند و شأن و منزلت آنان حفظ شود
بیشتر...