بیمه انفجار اتمی

اين‌نوع‌بيمه‌نامه‌، خسارات‌جاني‌ و مالي‌ را تأمين‌ مي‌كند. يكي‌ از شروط كميسيون‌ انرژي‌ اتمي‌، اخذ پوششي‌جهت‌ خطرات‌ انفجار اتمي‌ است‌ بنابراين‌ خريدار اين‌ گونه‌ بيمه‌نامه‌ها معمولا مسئولان‌ و گردانندگان‌ راكتورهاي‌ اتمي‌هستند. اين‌ بيمه‌نامه‌ها معمولا به‌ صورت‌ باز صادر مي‌شود و كساني‌ كه‌ در رابطه‌ با اين‌ رآكتورها دچار خسارت‌ ياغرامت‌ مي‌شوند، مي‌توانند از پوششهاي‌ بيمه‌اي‌ آن‌ استفاده‌ كنند.
 
شركتهاي‌ سوئيس‌ بعد از اينكه‌ در سال‌ ۱۹۵۵ اتم‌ در خدمت‌ صلح‌ درآمد، اقدام‌ به‌ تشكيل‌صندوق‌ مشترك‌اتمي‌ كردند و پوششهاي‌ بيمه‌اي‌ زير را ارائه‌ دادند.
 
خسارات‌ وارده‌ به‌ اشياء كه‌ ناشي‌ از آتش‌سوزي‌، انفجار، برق‌زدگي‌، سقوط هواپيما باشد و نيز خسارات‌ناشي‌از افزايش‌ درجه‌ حرارت‌ رآكتورهاي‌ اتمي‌.
 
خسارات‌ مذكور بايد به‌ صورت‌ اتفاقي‌ باشد. براي‌ مثال‌، از كارافتادن‌ دستگاههاي‌ خنك‌ كننده‌ رآكتورها.
 
خسارات‌ ناشي‌ از آلودگي‌ محيط زيست‌ به‌ اشعه‌ راديواكتيويته‌ و يون‌زا نيز تحت‌ پوشش‌ قرار دارد.
 
خسارات‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌، ناشي‌ از اثر بروز اشعه‌ راديواكتيويته‌ (منظور افرادي‌ كه‌ با رآكتورها كار مي‌كنند)
 
خسارات‌ مالي‌ و جاني‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ (بيمه‌ مسئوليت‌) ناشي‌ از اثر اشعه‌ راديواكتيويته‌ و يا انفجارهسته‌اي‌. حمل‌ و نقل‌ سوخت‌ و ضايعات‌ اتمي‌ هم‌ داراي‌ پوشش‌ بيمه‌ است‌.
 
در اين‌ رشته‌ بيمه‌، نرخ‌ مورد محاسبه‌ با توجه‌ به‌ قدرت‌ رآكتور اتمي‌ و استانداردهاي‌ ايمني‌ و با در نظر گرفتن‌ آمار وخسارات‌ وارد توسط بيمه‌گران‌ تعيين‌ مي‌شود.